SRP(Single Responsibility Principle). Temel olarak her modül ve sınıf, farklı birer pozisyona atanmış işçiler gibi düşünülmelidir. Örnek olarak bir Okulu düşünürsek daha açık şekilde anlayabiliriz.    Yönetim kurulu bir okulun oluşturulmasını sağlar ve personelleri görevlerine atar.    Müdür, yönetime gidecek işleri organize eder ve yönetimin yükünü azaltır….